Future Fan Nr. 2 (febr. 1969)

Date: 1969.2.27
Contents:
Omslag av Rudy der Hagopian, p. 1
Redaktionellt av B.-O. Ringberg, p. 4
Pseudonymindex till JVM av Kjell Hjalmarsson, p. 5
In waiting dikt av B.-O Ringberg, p. 8
Carlos spalt av Carl-Olof Jonsson, p. 10
Legens och fredens väktare numrets artikel om space opera av B.-O. Ringperg, p. 12
Klubbspalten, p. 22
Jack Williamson pristagares s 22,25; E.Hamilton och Starwolf3 s 22,25; forskningsnotiser s 22,23; reserapport från Göteborgsbesök s 23-24; Barbarella s 24, även s 27; SERIEFRÄMJANDET s 24-25; CF-böcker hos Witter s 25; rec.av Cosmos bulletin nr 8 s 25.

Brevspalten – ack aå kort – redigerad av B.-O. Ringberg, p. 26
De sista av de oöversatta kapten Frank-äventyren av B._O. Ringberg – artikelns andra avsnitt, p. 28

Santliga illos i detta nummer är utförda av Rudy der Hagopian, Göteborg.

In English:
Cover by Rudy der Hagopian
Editorial by B.-O. Ringberg
Pseudonymindex to JVM by Kjell Hjalmarsson
In waiting poem by B.-O Ringberg
Carlos split by Carl-Olof Jonsson
The doctor’s and peace guard’s article on space opera by B.-O. Ringperg
Club gap
Jack Williamson Laureates s 22.25; E.Hamilton and Starwolf3 s 22.25; research notes 22.23; travel report from Gothenburg visit s 23-24; Barbarella 24, also p. 27; SERIOUS PROGRAMS 24-25; CF books from Witter s 25; rec.av Cosmos bulletin no. 8 s 25.

Letter column – oh short card – edited by B.-O. Ringberg
The last of the untranslated captain Frank adventures of B._O. The other section of the Ringberg article

True illos in this issue are performed by Rudy der Hagopian, Gothenburg.