Future Fan Nr. 3 (augusti 1969)

Date: 1969.7.30
Contents:
omslsg av W. Papak (från gamla JVM), p. 1
Något om robotar artikel av B.-O. Ringberg med illos från gamla JVM, p. 4
Redaktionellt, p. 15
Carlos bokspalt av Carl-0lof Jonsson, p. 16
Klubbspalten av B.-O. Ringberg, p. 18
Om Lancelot Diggs artikel av B.-O. Ringberg, p. 21
Drevspalten redigerad av B.-O. Ringberg, p. 26
De sista av de oöversatta kapten Frankäventyren av B.-O. Ringberg (slutet), p. 28

Vinjetter och insides-illos av Rudy der Hagopian.

In English:
cover of W. Papak (from old JVM), p. 1
Something about robots article by B.-O. Ringberg with illos from old JVM, p
Editorial, p
Carlos book column by Carl-Olof Jonsson, p
The club hall of B.-O. Ringberg, p
About Lancelot Digg’s article by B.-O. Ringberg, p
The drive slot edited by B.-O. Ringberg, p
The last of the untranslated captain Frankie adventures of B.-O. Ringberg (end), p. 28

Vignettes and insides-illos by Rudy der Hagopian.