Future Fan Nr. 4 (januari 1970)

Date: 1970.1.
Contents:
Omslag av Rudy der Hagopian, p. 1
Några vackra ord om AMAZING av Kjell Hjalmarsson, p. 4
Redaktionellt, p. 18
Linnë,Tarzan och kapten Frank av Bertil Falk, p. 19
KLUBDSPALTEN av B.-O. Ringberg, p. 22
Barnards stjärna i dikt och verklighet ev B.-O. Ringberg, p. 29
SF-dikt av B.-O. Ringberg, p. 35
BREVSPALTEN redigerad av B.-O. Ringberg, p. 36
Återkoosten av Nite Walker, p. 38
två brev, belyennde den följande artikeln, p. 40
Romanserien KAPTEN FRAMTIDS tillkomsethistoria av Carl-Olof Jonsson, l:a avsn., p. 42

In English:
Cover by Rudy der Hagopian, p. 1
Some beautiful words about AMAZING by Kjell Hjalmarsson, p
Editorial, p. 18
Linnë, Tarzan and Captain Frank by Bertil Falk, p
CLUB PAGE by B.-O. Ringberg, p
Barnard’s star in poetry and reality possibly B.-O. Ringberg, p
SF poems by B.-O. Ringberg, p
The letter palette edited by B.-O. Ringberg, p
Reclaimed by Nite Walker, p
two letters, highlighted the following article, p
Romansien KAPTEN FRAMTIDS add-on story by Carl-Olof Jonsson, 1st paragraph, p.