Future Fan Nr. 7 (juli 1972)

Date: 1972.7.19
Contents:
Omslag (ille faciet Sixten kvist i H. Helgars pjas-novell), p. 1
Cordwainer Smith – space operans poet artikel av H.-O. 0lsson, p. 4
Megaparsec dikt av B.-O. Ringberg, p. 7
Den långa resan novell av “Atom-Iasse” Johansoon, p. 8
Redaktionellt, p. 12
Molnet novell av Per Stenström, p. 14
Klubbspalt, inklusive Om SF i Tyskland av H.-O. Olsson, och en kort dikt av samme av H.-O. Olsson, p. 16
Rätt steg mot morgondagen artikel av B.-O. Rineberg, p. 20
“Af sådandt stoff som drömaar väfvas af —” pjäs-novell av Hans Helgar, p. 22
Mer om Marsmänarna artikel av B.-O. Ringberg, p. 29
Lista på space opera – litteratur av B.O. Ringberg, p. 30
Brevspalt i Red.:s redigering, p. 36

In English:
Cover (bad facet Sixten twig in H. Helgars pjas-novell), p
Cordwainer Smith – Space Opera’s poet article by H.-O. 0lsson, p. 4
Megaparsec poem by B.-O. Ringberg, p
The long journey short story of “Atom-Iasse” Johansoon, p
Editorial, p
Cloud story by Per Stenström, p
Club Slam, including About SF in Germany by H.-O. Olsson, and a short poem by the same by H.-O. Olsson, p
The right step towards tomorrow’s article by B.-O. Rineberg, p
“Of such material as a dreamman is woven by —” play story by Hans Helgar, p
More about the Marmen article by B.-O. Ringberg, p
List of space opera – literature by B.O. Ringberg, p
Letter column in Red’s editing, p