Future Fan Nr. 8 (november 1972)

Date: 1972.11.20
Contents:
Omslag, p. 1
Lucky Starr – trivsan rymodetektiv artikel av B.-O. Ringberg, p. 4
Redaktionellt, författarnotiser och en dikt om Joan Randall av B.-O. Ringberg, p. 8
Spöksolen novell av J.R. Fearn och S.J. Bounds, p. 9
Klubbspalten, p. 12
Världsrymdens “svarta hal” och vita dvärgar kort artikel av “Atom-Lasse” Johannson, p. 15
Hotet frän Mimas längnovell av “Atom-Lasse” J., p. 16
Mis Fina Q klippspalt med diverse populärv tenslap, p.28
Brevspalten i reäigering av Red.(som vanlight), p. 30
Gästande asteroid (om Toro m.m.) art. av B.-O. Ringberg, p. 35
Tarzan och yttre rymden av Hans-Olof Olsson, p. 36

In English:
Cover, p. 1
Lucky Starr – Pleasant space-detective article by B.-O. Ringberg, p
Editorial, author notes and a poem about Joan Randall by B.-O. Ringberg, p
Spöksolen novell by J.R. Fearn and S.J. Bounds, p
Club Hall, p
World Space’s “black hall” and white dwarfs short article by “Atom-Lasse” Johannson, p.
The threat of Mima’s long-run by “Atom-Lasse” J., p
Mis Fine Q rock gap with various popular screens, p.28
Letter column in the re-enactment of Red (as vanlight), p
Guest asteroid (if Toro m.m.) art. by B.-O. Ringberg, p
Tarzan and outer space by Hans-Olof Olsson, p