Future Fan Nr. 10 (augusti 1973)

Date: 1973.8.30
Contents:
Omslag av Rudolof der Hagopian, p. 1
Rymdfosslilet novell av John E. Svensson, p. 4
Klubbspalten (böecker, fanzines, serier etc.), p. 8
Redaktionellt, p. 11
Djärvhet – finnas den? artikel om böcker av B.-O. Ringberg, p. 12
Galaktisk patrull novell av “Atom-Lasse” Johansson, p. 14
Himlakropparnas ytgravitation och flykthastighet artikel av B.-O. Ringberg, p. 22
Litet mer om detektivmagasin artikel av Isar Pavo, p. 25
Bob Moran – en av vär tids mindre hjältar artikel av B.-O. Ringberg, p. 29
Hur porten öppnades 2.a avdeln. av Hans Helgars långnovell, p. 32
Entropisternas bön av kjell Rynefors (reprint), p. 37
Mis Fina Q vetenskaplig kippspalt, p. 42
backover av Kluden, p. 48

In English:
Cover by Rudolof der Hagopian, p. 1
The space fossil novel by John E. Svensson, p
Club hall (books, fanzines, series etc.), p
Editorial, p
Boldness – Is It? article on books by B.-O. Ringberg, p
Galactic patrol novel by “Atom-Lasse” Johansson, p
The surface gravity of the celestial bodies and the velocity of the article by B.-O. Ringberg, p
A little more about the detective magazine article by Isar Pavo, p
Bob Moran – one of the lesser-known heroes article by B.-O. Ringberg, p
How the door was opened 2nd compartment. by Hans Helgars langnovell, p
Entropists’ prayer by Kjell Rynefors (reprint), p. 37
Mis Fina Q scientific kippspalt, p. 42
backward of the cloth, p. 48