ผู้กลับมา (The Man Who Returned)

ผู้กลับมา (The Man Who Returned)

in: พิจินอนุสรณ์
Publisher: เกษมสุวรรณ 1970
Pagination:
Summary: เพื่อนนักเรียนเก่าพณิชยการ พิมพ์เป็นบรรณาการในงานฌาปนกิจศพ นายพิจิน อรัญนารถ ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2513

Contents:
ผู้กลับมา = Tha manwho returned / Edmond Hamilton ; สมพูน ปัณฑิตานนท์ แปล — ท่านถาท เราตอบ — ไหว้พระ 5 ครั้ง / สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ — คำนำบูชาในวันมาฆะปุณณมี — คำนำบูชาในวันวิสาขะปุณณมี — คำนำบูชาในวันถวายพระเพลิง — คำถวายดอกไม้ ธูป เทียน ในวันอาสาฬหบูชา — คู่มือบรรพชาอุปสมบท

ผู้กลับมา (The Man Who Returned)

ผู้กลับมา (The Man Who Returned)

Author: แฮมิลตัน, เอ็ดมัน; Hamilton, Edmond
Translator: สมพูน บัณฑิตานนท์
Publisher: บริษัทเสนาการพิมพ์ 1967
Pagination: 26 p.
Summary: พิมพ์เป็นบรรณาการในงานพระราชทานเพลองศพ พ.ต. หลวงกำจัดดัสกร (ถนอม) ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2510