Future Fan Nr. 4½ innehåller (juli 1970)

Date: 1970.7.11
Contents:
Omslag av Rudy der Hoeopian, p. 1
Redaktionellt, p. 4
Klubbspalten av B.-O. Ringberg, p. 5
En världs födelse novell av C.-0. Jonsson, p. 10
STARWOLF: Edmond Hamiltons nyaste berättarteknik artikel av C.-O. Jonsson, p. 11
Brevspalten redigerad av B.-0. Ringberg, p. 15
Medlemslista, p. 20

In English:
Cover by Rudy der Hoeopian, p. 1
Editorial, p
The club hall of B.-O. Ringberg, p
A world birth novel by C.-0. Jonsson, p
STARWOLF: Edmond Hamilton’s newest storytelling technique article by C.-O. Jonsson, p
Letter column edited by B.-0. Ringberg, p
Member list, p