Future Fan Nr. 5 (febr. 1971)

Date: 1971.2.20
Contents:
Omslag a v Rudy der Hagopian, p. 1
Innehåll etc., p. 3
Redaktionellt, p. 4
E.E.”Doc” Smith – en snabbskiss av Magnus Magnusson, p. 5
Tomte med strålpistol novell av H.O. Olsson & H. Helgar, p. 8
Nya fakta om Barnards stjärna av B.-O. Ringberg, p. 14
VISION OF TOMORROW av B.-O. Ringberg, p. 17
Klubbspalten av B.-0. Ringberg, p. 18
tre limerickar av B.-O. Ringberg, p. 21
Efter den stora kuppen short-short story av H.O. Olsson, p. 23
Brev redigerade av B.-O. Ringberg, p. 24
Romanserien Kapten Framtids tillkomsthistoria 2.a avsn. av Carl-Olof Jonsson, p. 29

In English:
Cover by Rudy der Hagopian, p. 1
Content, etc., p
Editorial, p
E.E. “Doc” Smith – a quick sketch of Magnus Magnusson, p
Plot with jet gun short story of H.O. 0lsson & H. Helgar, p
New facts about Barnard’s star by B.-O. Ringberg, p
VISION OF TOMORROW by B.-O. Ringberg, p
Club ball of B.-0. Ringberg, p
three adhesive strips of B.-O. Ringberg, p
After the big coup short-short story by H.O. Olsson, p
Letters edited by B.-O. Ringberg, p
The space series Captain Future’s access story 2.a section. by Carl-Olof Jonsson, p