Future Fan Nr. 6 (november 1971)

Date: 1971.11.30
Contents:
Omslag (frånIMAGINATION denna gång), p. 1
Professor Jameson-den evige upptäckaren artikel av Magnus Magnusson, p. 4
Kometen novell av Hans Helgar, p. 8
Redaktionellt, p. 17
Klubbsualten, p. 18
Fission of tomorrow? artikel av B.-O. Ringberg, p. 22
Liten Mars-sektion: Anders Palm om sin nya bok, Marsmånarnas synlighet frän planetens yta ,artikel av B.-O. Ringberg, p. 24
Brevspalten redigerad av red. p.26
Kapten Framtids tillkomsthistoria av C.-O. Jonsson (3.e och sista avsnittet), p. 29

In English:
Cover (from IMAGINATION this time), p. 1
Professor Jameson-the Eternal Discoverer Article by Magnus Magnusson, p
Comet novel by Hans Helgar, p
Editorial, p
Club Lions, p
Fission of tomorrow? article by B.-O. Ringberg, p
Small Mars section: Anders Palm about his new book, Marmarsen’s visibility from the planet’s surface, article by B.-O. Ringberg, p
Letter column edited by red. p.26
Captain Future’s History of Access by C.-O. Jonsson (3rd and last section), p