Future Fan Nr. 9 (mars 1973)

Date: 1973.3.12
Contents:
Omslag av KLUDDEN, p. 1
Ljushastigheten den ouppnåeliga artikel av “Atom -Lassee” Johansson, p. 4
VB 4 novell av Atom-Lasse Johansson, p. 6
Klubbspalten kort denna gång;övergår i en beskrivning av läget i USA på serie-fronten av B. Falk, p. 16
ERB och SF artikel av Magnus Megnusson, p. 20
Redaktionellt, p. 29
Hur porten öppnades novell av Hans Helgar (l.a avdeln.), p. 30
Detektivmagasinens vilda vetenskapsmän art. av Isar Pavo, p. 36
Brevspalten redigerad av B.-O. Ringberg, p. 42
Miss Fina Q klippspalt med mest astronomi, p. 47
backover (Kapten Frank) av Peter Jarbratt, p. 50

In English:
Cover of KLUDDEN, p. 1
Light speed the unattainable article by “Atom-Lassee” Johansson, p
VB 4 short story by Atom-Lasse Johansson, p
The club card card this time, turns into a description of the state of the United States on the series front by B. Falk, p.
ERB and SF article by Magnus Megnusson, p
Editorial, p
How the gate was opened short story by Hans Helgar (1st section), p
Detective magazine’s wild scientists art. by Isar Pavo, p
The letter column edited by B.-O. Ringberg, p
Miss Fina Q rock gap with most astronomy, p. 47
backover (Captain Frank) by Peter Jarbratt, p